Projecten

Afgerond project

Voortuin met afgekoppelde regenpijp

In deze voortuin is de regenpijp afgekoppeld in een moeras (= permanent nat), dat overloopt in een wadi (= afwisselend nat en droog). Hiermee worden verschillende micro-ecosystemen gecreëerd. Er zijn vier Noord-Nederlandse appelrassen geplant, die in leivorm gaan groeien en zo voor een natuurlijk afscheiding zullen zorgen. Voor de bestrating is gekozen voor Achterhoeks Padvast, een duurzame vorm van halfverharding. De planten zijn allemaal biologisch gekweekt. Nu mag het gaan groeien!

Afgerond project

Kleine achtertuin in Peize

Deze tuin bestond uit een grasveldje en een betegeld terras. De combinatie van ronde en rechte vormen die De Bloeigaard aanbracht, maakte de tuin meteen spannender. Door de rijke beplanting is het er nu prettig vertoeven voor mens en dier!

Afgerond project

Een strakke vijvertuin met veel inheemse planten

De bewoner van een woning aan de rand van de stad wilde graag langer kleur en meer biodiversiteit in haar tuin. Die tuin was toen nog voor een groot deel bestraat. De Bloeigaard werd gevraagd om een strak en toch speels tuinontwerp te maken mét een zo groot mogelijke bloeiboog. Er is gekozen voor een grote, verhoogde border aan de rand van het hoofdterras, met in die border dé blikvanger van de tuin: een vijver! In die vijver kunnen vogels badderen, kikkers verblijven en insecten drinken. In het beplantingsplan werden veel inheemse planten opgenomen. Je zult straks (als de planten zijn gegroeid) zien dat dat heel goed samen gaat met strakke borderlijnen! De tuin werd in het najaar van 2023 aangelegd en in het voorjaar van 2024 aangeplant. De planten mogen nu gaan groeien! Later dit jaar volgen daarvan de foto's.

Afgerond project

Waterwijs tuinieren in een zonnige voortuin

De eigenaren van deze voortuin wilden af van de vele tegels in de tuin. Ze wilden er kunnen genieten van het gezoem van bijen en hommels, en vlinders en vogels kunnen spotten. Bovendien wilden ze het hemelwater graag in de eigen tuin opvangen. We kozen voor een 'greppel-wadi': een bochtige geul door de voortuin heen, waar we de regenpijp op afkoppelden. Aan de randen van de geul zijn verschillende inheemse planten geplant die zowel tegen natte als droge voeten kunnen. Voor de border om de geul heen is gekozen voor een combinatie van inheemse planten en 'tuinplanten' die samen een grote bloeiboog vormen. De eigenaren hebben de tuin zelf op deskundige wijze aangelegd; de aanplanting hebben we samen gedaan (voorjaar 2024)!

Afgerond project

Een kleine tuin die opeens groter lijkt!

Deze kleine achtertuin is slechts 6,5 m diep en 8 m breed. Dat is even wennen als je eerder een veel grotere tuin had! De vraag was dan ook: kunnen we de tuin groter doen lijken met veel groen en heldere lijnen? We kozen ervoor om het natuurlijke afschot in de tuin te gebruiken om een hoogteverschil te creëren tussen voorste en achterste borders. Door de combinatie van twee soorten (half-)verharding ontstaat een speels en ruimtelijk effect. We gebruikten Achterhoeks padvast voor het terras en voor de paden in het lagere deel van de tuin; een mozaïekbestrating van leisteen voor het hoofdpad in het hogere deel van de tuin. Door de schutting een donkergrijze kleur te geven, valt die minder op, zeker als de planten straks gaan groeien. Donkere kleuren op verticale panelen doen een tuin vaak groter lijken. Er is voor een weelderige beplanting gekozen, met een aantal soorten die fors worden en daarmee de toon zetten. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, lijkt een kleine tuin vaak groter met enkele grote planten in plaats van met alleen kleine planten. In deze tuin zijn o.a. een zwartbladige vlier, een Gelderse roos en een fazantenbes geplant. Bij de pergola is een druif geplant. De bewoners hebben de aanleg van deze tuin in het voorjaar van 2024 zelf uitgevoerd, op zeer professionele wijze! De planten hebben we er samen in gezet.

Afgerond project

Beplantingsplan voor een reuze wadi

Deze tuin rond een vrijstaand huis is door de nieuwe bewoners opnieuw aangelegd. De tuin heeft grotendeels een klassiek karakter, passend bij de stijl van het huis. Maar... aan de zijkant kiezen de bewoners voor een natuurlijke tuin, met als blikvanger een enorme wadi waar zo ongeveer alle regenpijpen van het huis op draineren. De Bloeigaard werd ingeschakeld voor het beplantingsplan en de aanplanting. De wadi zelf hebben we ingezaaid met een Wadi-zaaimengsel van De Cruydt-Hoeck. Dat mengsel bevat veel verschillende soorten inheemse planten die tegen natte en droge omstandigheden kunnen. Binnen een paar jaar, en met het juiste maaibeleid, zal in deze wadi een evenwicht ontstaan met soorten uit het zaadmengsel die het op deze specifieke bodem naar hun zin hebben. Om dit proces aan de randen van de wadi iets te versnellen, hebben we deze vast ingeplant met verschillende inheemse planten, zoals echte valeriaan, grote kattenstaart, watermunt, gele lis, echte koekoeksbloem, wateraardbei, en een aantal wilgen. De aanplanting hebben we dit voorjaar (2024) gedaan; de komende jaren zal hier een hele bijzondere biotoop ontstaan! Foto's van het resultaat volgen.

Afgerond project

Een gezinstuin vergroenen naar ecologische principes

De nieuwe bewoners van een gezinswoning aan de rand van de stad willen graag meer groen in hun kleine, 'versteende' tuin. Daarbij willen ze zoveel mogelijk werken volgens ecologische principes. In de kleine tuin moet het echter ook mogelijk blijven om een bakfiets te keren en een grote parasol open te klappen. Een stukje (kruidenrijk) gazon is ook gewenst. De aanwezige bestrating mag blijven of hergebruikt worden. In het nieuwe ontwerp laten we de regenpijp uitmonden op een gootje van dakpannen dat via een verhoogde border naar een kleine wadi leidt (met overloop naar het gras). De verhoogde border wordt gebouwd met een stapelmuurtje. Verder worden er een aantal klinkers 'mozaïekgewijs' uit de bestrating verwijderd en de hier ontstane ruimtes worden ingezaaid met beloopbare bodembedekkers. De zo ontstane halfopen verharding laat meer water door, en de begroeiing vergroot de biodiversiteit in de tuin. Het groen zorgt er bovendien voor dat het 's zomers minder warm is in de tuin! In het beplantingsplan zijn veel inheemse planten opgenomen. De tuin is in maart-april 2024 aangelegd door collega's van De Natuurmakerij. Laat de planten maar groeien nu!

Afgerond project

Knusse zijtuin bij woonboerderij

De bewoners van een woonboerderij in Drenthe hebben hun grote achtertuin mooi vorm gegeven. Ze willen het stuk tuin aan de zijkant van de boerderij beter bij de tuin betrekken en er een fijne, knusse zithoek in de avondzon maken. De Bloeigaard is gevraagd om een ontwerp en beplantingsplan. De wens is om te werken met veel eetbare, vaste planten. Een 'mini-voedselbosrandje' wellicht? In het ontwerp is een gezellig, halfrond zitje opgenomen en een slingerend paadje dat van het grote terras achter het huis via het halfronde zitje naar de voorkant van het huis leidt. De bewoners kozen voor bestrating met prachtige, oude waaltjes. Vanaf het zitje kijk je mooi uit op de kleine vijver. Dit jaar (2024) gaan ze aan de slag met de beplanting volgens het beplantingsplan dat ze van De Bloeigaard ontvingen. Blijf deze webpagina checken voor updates over het resultaat!

Afgerond project

Beplantingsadvies voor meer biodiversiteit

Een jong gezin riep de hulp van De Bloeigaard in om een tuin te creëren die bij zou dragen aan meer biodiversiteit. Op dat moment bestond het grootste deel van de tuin uit 60x60 cm tegels. De bewoners wipten er daarvan net zoveel totdat er 6 verschillende borders ontstonden. In het beplantingsplan kregen zij ieder een eigen karakter. Zo kwam er een mini-voedselbosje in de voortuin met eetbare planten die als een 'plantgilde' bij elkaar werden gezet. (Een plantgilde is een plantgemeenschap waarin iedere plant een specifieke functie heeft en zo bijdraagt aan de gezondheid en productiviteit van die plantgemeenschap.) Ook kwam er een vlinderborder, en borders met sprekende namen zoals de 'het-oog-wil-ook-wat-border' (de border waarop vanuit huis wordt uitgekeken) en de 'bbq-in-het-groen-border' (de border in de hoek waar 's zomers gebarbecued wordt). De 'natte-voeten-border' is het natste stukje van de tuin. Er werd een prachtig, meerstammig vuilboompje geplant (super goed voor de biodiversiteit, zie ook https://debloeigaard.nl/bloeiboog-tip-juni-2024/), met daaromheen planten die tegen natte voeten kunnen. De aanplanting deden de bewoners en ik samen, in het voorjaar van 2024. Volgend jaar worden foto's van het resultaat getoond!

Lopend project - Aanlegfase

Een natuurlijke tuin

De opdrachtgevers van dit project zijn goed bezig hun achtertuin een meer natuurlijk karakter te geven. Zo wordt het grasveld beperkt gemaaid om uiteindelijk een bloemrijke weide te krijgen met een grotere biodiversiteit. Tuin- en keukenafval worden gecomposteerd en er wordt spaarzaam bewaterd in de tuin. Samen hebben we nog een extra border ontworpen voor de tuin met een kleine waterpartij, want dat 'ecologische element' ontbrak nog. Water is essentieel voor allerlei kleine en grotere dieren en met de planten in en rond de vijver kun je een mooie ecologische zone creëren. (De foto hieronder is een voorbeeld van zo'n minivijver.) Ook hebben we kritisch gekeken naar de huidige beplanting en (inheemse) soorten toegevoegd voor een nog grotere bloeiboog. De aanleg van de nieuwe border volgt in de loop van 2024.

Lopend project - Aanlegfase

Een kleine, kleurrijke tuin voor een jong gezin

De eigenaren van deze tuin (eerste foto geeft de originele situatie weer) waren al lang aan het puzzelen: hoe konden ze hun tuin vergroenen zonder meteen alle tegels te hoeven weghalen? Die tegels lagen er nog niet lang in, en om ze nou zo maar weer af te voeren... De inrichting van de tuin moet ook wel een beetje praktisch zijn. De fietsen moeten naar de schuur gebracht kunnen worden, bijvoorbeeld, en er moet iets van gras blijven voor de kinderen. Er is gekozen voor een combinatie van rechte en ronde vormen. De rondingen worden in de bestaande tegels geslepen. Op die manier kun je tegels wippen zonder dat je helemaal gebonden bent aan de rechte vormen die dan over blijven! Een grasveldje met stapstenen naar het achterste deel van de tuin ligt lekker verscholen achter een verhoogde border. Kastanje houten palen vormen een speelse scheiding tussen grasveld en border, en onttrekken de afvalcontainers aan het zicht. In de beplanting komt lekker veel kleur! De aanleg van deze tuin zal in juni 2024 plaatsvinden; de aanplanting doe ik samen met de bewoners komend najaar.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een offerte op maat